ARMAC A5 CZARNY – PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA

ARMAC Z5 – PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA
29 czerwca 2020
Pokaż wszystkie

ARMAC A5 CZARNY – PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA

ARMAC A5 CZARNY – PRZECIWPRZEPIĘCIOWA LISTWA ZASILAJĄCA

Armac sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie informuje, że przeciwprzepięciowa listwa zasilająca ARMAC A5 czarny 1,5m, kod EAN 5904722192065, KJ131219 nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego, z uwagi na dostęp do części pod napięciem dla użytkownika, nadmierny przyrost temperatury styku ochronnego wtyczki sieciowej, niewłaściwą konstrukcję obudowy, niewystarczającą wytrzymałość przewodu przyłączeniowego na przegięcie palność obudowy listwy, brak przesłon ochronnych gniazd sieciowych listwy, brak zabezpieczenia układowego warystora, brak wytrzymałości mechanicznej obudowy, co stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym, oparzenia oraz powstania pożaru.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.