Serwis UPS/Akumulatory

OKRES GWARANCJI

Na UPSy marki Armac okres gwarancji wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

Armac Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione Upsy jedynie swoim Klientom.

Armac Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich Klientów wynikające z dalszej odsprzedaży Upsów, w szczególności tytułem sprzedaży konsumenckiej. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży Upsów przez firmę Armac Sp. z o.o.

Na akumulatory marki Armac okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

Armac Sp. z o.o. udziela gwarancji na zakupione akumulatory jedynie swoim Klientom.

Armac Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania swoich Klientów wynikające z dalszej odsprzedaży akumulatorów, w szczególności tytułem sprzedaży konsumenckiej. Okres gwarancji liczony jest od daty sprzedaży akumulatorów przez firmę Armac Sp. z o.o.

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie. Gwarant odpowiada wyłącznie za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym towarze.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe z innych przyczyn a w szczególności:

– w wyniku nieprawidłowego użytkowania, instalacji, magazynowania, transportu
– wszelkich przyczyn zewnętrznych, takich jak uszkodzenia mechaniczne, chemiczne
– wynikłych ze zdarzeń losowych np. pożar, powódź itp.

Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku naruszenia plomb gwarancyjnych lub innych śladów ingerencji osób nieuprawnionych.

SERWIS UPS/AKUMULATOR

Reklamowany UPS/Akumulator należy zgłosić do dystrybutora, hurtowni, firmy lub sklepu gdzie został zakupiony. Zgłoszenie musi zawierać model, nr seryjny UPSa/Akumulatora, krótki opis usterki oraz adres zwrotny wraz z nr telefonu. Po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia - numeru RMA, należy wydrukować etykietę RMA , nakleić ją w widocznym miejscu na paczce, następnie wysłać na podany na etykiecie adres.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu na serwis. W szczególnych przypadkach termin może wydłużyć się do 28 dni  roboczych o czym serwis poinformuje Klienta. W przypadku niemożności usunięcia usterki, Klient otrzyma nowy produkt bądź korektę ilościową w zależności od aktualnych możliwości Armac Sp. z o.o.

ZADZWOŃ

Skontaktuj się z nami telefonicznie, a nasi technicy pomogą Tobie rozwiązać problem.

+48 61 898 32 23 wew.200

NAPISZ DO NAS!

Napisz do nas, a my odpowiemy w przeciągu 24 godzin.

serwis-ups(at)armac.com.pl